MİSYON

MİSYON

Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi  milli, ahlaki ve insani değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini , vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven; kendi özbenliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen; temel bilimler, anadil, yabancı dil öğretimi, spor, sanat, kültür ve sosyal çalışmalar ile bireyin gelişimini en üst seviyeye çıkarak ülkemizin sağlık sektörüne yüksek seciyeli sağlıkçılar yetiştirerek bu alandaki açığı kapatmak.