Hemşire Yardımcılığı

Hemşire Yardımcılığı

18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Kanunu ile sağlıkla ilgili bazı ünvanlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemeyle,  2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren Sağlık Liseleri’nin, ‘Hemşirelik, Ebelik, Laboratuvar, Anestezi ve Radyoloji Teknisyenliği, Acil Tıp Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği’ bölümlerine öğrenci alınmayacak. Bu liseler, sadece Hemşire Yardımcısı, Ebe Yardımcısı ve Sağlık Bakım Teknisyeni yetiştirecek.

HEMŞİRE YARDIMCISI

Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI DALINDA

Aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardım etme, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI DALINA AİT KAZANIMLAR
 
• Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.
• Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır. 
• Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
• Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına ve yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım eder.  
• EEG ve EKG çekiminde, diyaliz, yanık ve transplantasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.  
• Farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik şekillerini, veriliş yollarını, sistemlere etkili ilaçları ve kemoterapötik ilaçları ayırt eder.
• Psikoloji ile ilgili temel kavramları, kişilik özelliklerini açıklar, duyguları kontrol altına alarak afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
• Jinekolojik sorunları ayırt ederek kadın hastalıklarının muayenesinde ve ail e planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
• Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.