Ebe Yardımcılığı

Ebe Yardımcılığı

EBE YARDIMCISI
Sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

EBE YARDIMCILIĞI DALINDA 
Aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, doğum öncesi izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

EBE YARDIMCILIĞI DALINA AİT KAZANIMLAR
 
• Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.
• Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır. 
• Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
• Psikoloji ile ilgili temel kavramları, kişilik özelliklerini açıklar, duyguları kontrol altına alarak afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
• Kadın ve üreme sağlığı, gebelik ve fetüs fizyolojisini ayırt eder.
• Doğum öncesi bakım, doğumla ilgili riskli durumlar, doğum ve sonrası bakımda ebeye yardım eder.
• Jinekolojik sorunları ayırt ederek kadın hastalıklarının muayenesinde ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde ebe/hemşireye yardım eder. 
• Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.