Hemşirelik

Hemşirelik   bölümünde  toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal bakımdan  sağlığın  bozulması halinde  tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerileri hasta bakım hizmetleri uygulaması takip   edilmesi  değerlendirilmesi  ve sağlık  eğitim   konularında  teorik  ve  uygulamaleğitim verilmektedir Bu bölüm  mezunları özel ve ünvanı ile  çalışırlar. Yataklı ve Yataksız tedavi kurumlarında Yaşlı Bakım Merkezleri gibi kurumlarda görev alabilirler.

EĞİTİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır.Hemşirelik eğitiminde dersler 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar.Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi toplam eğitimin yarısı kadardır.

Mesleği uyggularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini, bulaşıcı hastalıkların,bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri, Sağlık hizmetlerinde eğitim eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini, ilkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdehale gerektiren hastaların bakımını, Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını, doğum ve aile planlamasını, Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı, Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.

ÇALIŞMA OLANAKLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri,Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.

Meslekte işşiz kalma durumu hemen hemen yok denebilecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır. Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır.

Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemalarının çalışma alanı genişletmiştir.

HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE İLERLEME

Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire ve başhemşireliğe ve uzman hemşireliğe yükselebilirler.

Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master(yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, tüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent profesör gibi ünvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Lisans mezunu hemşirelerden; yurt içinde hemşirelik ana bilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olanlar ve yurtdışında bu programlardan mezun olup diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.

Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte yüksek lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir.
Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden görevlendirme yapılabilir.

Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.


 
Çözüm Merkezi
Online Kayıt
E-Okul
Kayıt İçin Gerekenler
Online Katalog
Duyurular

 
 
 
Yüzüncü Yıl Mah. Bülbülpınarı Cd.No:6
Botaş Yanı Erkilet / Kocasinan / KAYSERİ

info@reshasaglikmesleklisesi.com
dostmedya