Kadromuz

 • NİHAL KARADAĞ OKUL MÜDÜRÜ
 • Bahar TUNÇ ŞUBE SORUMLUSU
 • AHMET ZAFER SIRMAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • ALİ CANMAYA MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • AYFER YILMAZ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • ÇAĞATAY YILMAZ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • DUDU AYYILDIZ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • ENVER METİN KENDİRLİK FİZİK ÖĞRETMENİ
 • EZGİ ÇAMLIOĞLU MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • EZGİ KAÇMAZ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 • MUSTAFA YAHYA İBİŞOĞLU MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • YELİZ ŞİMŞEK MEMUR
 • İSMAİL YILDIZ HİZMETLİ PERSONEL
 • MİRAY KARA HİZMETLİ PERSONEL
 • MUKADDES GÖK HİZMETLİ PERSONEL