Kadromuz

 • BEKİR KARAKOÇ OKUL MÜDÜRÜ
 • FİRDES BİLGE MÜDÜR YARDIMCISI
 • SİBEL LARLAR ŞUBE SORUMLUSU
 • ALİ KURTCEBE KİMYA ÖĞRETMENİ
 • AYKUT TANER TARİH ÖĞRETMENİ
 • İBRAHİM DAMATOĞLU COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 • ÖZLEM YİĞİT SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • BERNA MİNE ALTUNDAL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
 • ERDEM CAN İSTANBUL SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • ESYA YÜKSEL SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • FATMA ŞANVER MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • FATMA YILMAZ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • GİZEM IŞIK ŞEVCENCO MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • GİZEM KÜÇÜKALİ FİZİK ÖĞRETMENİ
 • GÜLSÜM ZORLU REHBER ÖĞRETMEN
 • HAMİ YILMAZ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ
 • KÜBRA AYDOĞDU İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • MEHMET BESDİL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • MEHMET KARABACAK SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • MERVE BEHATIR FELSEFE ÖĞRETMENİ
 • NAZIM BAŞ SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • NURTEN YAĞBASAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • REYHAN ÇELİK SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • SEDA KÖKTEN RESİM ÖĞRETMENİ
 • SEHER ÇELİK SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • SEMRA GÜNDÜZ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 • SERPİL TAŞKAN SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • ZEYNEP TİLKİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
 • NEVİN ERGÜN MEMUR
 • YASEMİN BAKIR MEMUR
 • AYNUR BOZDAĞLI YARDIMCI PERSONEL
 • EMİNE GÜNDOĞDU YARDIMCI PERSONEL
 • EMRİYE ŞENGÜN YARDIMCI PERSONEL
 • SALİM DEMİRCAN YARDIMCI PERSONEL
 • YAKUP ÇOLAK YARDIMCI PERSONEL
 • ARSLAN ALİ ESEN AŞÇI