Kadromuz

 • ELİF AYIK OKUL MÜDÜRÜ
 • NİLDEHAN TABAROĞULLARI MÜDÜR YARDIMCISI
 • ASLI DİLAN HEPOĞLU FELSEFE ÖĞRETMENİ
 • ŞÜKRAN BİLEN SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • İLKNUR GÜVENÇ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 • BENEK TUNCAY COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 • DENİZ ERDEMİR BOZTEPE MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • EDA YAYCI KİMYA ÖĞRETMENİ
 • HAKAN BAYKARA İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • HALE ÖZKAN SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • HATİCE TOKEL İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • HAVA YENİAY REHBER ÖĞRETMEN
 • HÜSEYİN SARIKAYA EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • MERVE DALKIRAN EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • MEZİYET TUĞA SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • MUHTEREM DURMUŞ SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • MUSTAFA ÇİFTÇİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
 • ONUR SÖZER TARİH ÖĞRETMENİ
 • SAADET ERDOĞAN FİZİK ÖĞRETMENİ
 • UMUT BERKAY ÇAKIR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • SABRİYE TÖMEK MEMUR