Kadromuz

 • FEVZİ BİTİRMİŞ OKUL MÜDÜRÜ
 • AHMET ÖZBULUT ŞUBE MÜDÜRÜ
 • ŞEVKET ERKMEN MÜDÜR YARDIMCISI
 • AHMET NECİP AYHAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • ŞERİF ŞİRİN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • BİLAL KAYA İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • DENİZ ALAN REHBER ÖĞRETMENİ
 • ELİF APO TÜRK DİLİ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • ERKAN KARTAL DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
 • ESRA ARIK TÜRK DİLİ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • FİRDEVS ŞAHİN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • FERHAT KILINÇ TARİH ÖĞRETMENİ
 • HAYRİYE ÜNVER REHBER ÖĞRETMENİ
 • KÜBRA MENTEŞ BULUT MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • MAHMUT ÇELİK MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • MAHMUT BALÇI DİN KÜL. VE AH. BİL. ÖĞRT.
 • MEHMET BORAZAN COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 • MEHMET EMİN ECİN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 • MEHMET YILDIZ MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • ONUR ÖZBEY MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • PELİN PEKDAŞ MESLEK DERSLERİ UZMAN ÖĞRETİCİ
 • SENCER ELMACI FELSEFE ÖĞRETMENİ
 • SEVİM ALTINKIRAN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • SEVDA ARICIOĞLU KİMYA ÖĞRETMENİ
 • SUNA ÜLGER FİZİK ÖĞRETMENİ
 • TÜLAY AYTEKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ
 • YASEMİN ÖZBULUT MEMUR
 • ABDULLAH ÖNDÜÇ GÜVENLİK
 • HASAN PALA AŞÇI
 • ZEYNEP AKÇİÇEK AŞÇI YARDIMCISI
 • ÇETİN DEMİRKOL HİZMETLİ
 • BAYRAM MORAN HİZMETLİ
 • MEHMET ÖZBAY GECE GÖREVLİSİ