Kadromuz

 • SEZAİ GENÇASLAN OKUL MÜDÜRÜ
 • ABDULLAH YILDIRIM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
 • ALPASLAN KÖSE SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • İSMAİL ZARARSIZ MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • BİLGEHAN ÇOLAKOĞLU SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • CANER ERYILMAZ SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • CİHAT AZMİ TÜRKASLAN FELSEFE GRUBU DERSİ ÖĞRETMENİ
 • CELAL İLİŞ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 • EROL BEKTAŞ FİZİK ÖĞRETMENİ
 • FİLİZ GÜNDOĞDU TARİH ÖĞRETMENİ
 • LEVENT KAHRAMAN SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • MELEK AKYILDIZ SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • OSMAN NURİ GÖKGÖZ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • SELMA TOPCUHASANO MEMUR
 • FATMA AKDENİZ YARDIMCI PERSONEL
 • HATİCE TOP YARDIMCI PERSONEL
 • MEHMET DEVİM YARDIMCI PERSONEL