Kadromuz

 • FAHRETTİN AKDAĞ MÜDÜR
 • ÖMER BÜYÜKHAN MÜDÜR YARDIMCISI
 • ŞÜKRAN MİZRAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
 • İBRAHİM HALİL EVİRGEN YABANCI DİL ÖĞRETMENİ
 • BERİVAN BİLMEZ SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • ERHAN BALABAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • KAMİL BİNGÖL SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • MAHİR AŞUT BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • MESUT ÖNEN MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • MUZAFFER GÜNEŞ REHBER ÖĞRETMEN
 • REMZİYE ÖZMAL SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • SÜLEYMAN SÖZEN RESİM-İŞ ÖĞRETMENİ
 • SEDA DİLEK TARİH ÖĞRETMENİ
 • SELMA TAYINMAK SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • SULTAN BALABAN SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • TUĞBA DİLEK FİZİK ÖĞRETMENİ
 • YUNUS KOZAN SAĞLIK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ
 • MERYEM GÜNEŞ MEMUR
 • FARİS KILIÇ HİZMETLİ
 • GÖKHAN CEMALEDDİNOĞLU HİZMETLİ
 • MEHMET BULDİ BEKÇİ