Kadromuz

 • ALİ BABA ALTINSOY OKUL MÜDÜRÜ
 • AHMET KARATEPE ŞUBE MÜDÜRÜ
 • ÖZLEM ÖZTÜRK FİZİK ÖĞRETMENİ
 • ÇİĞDEM YILMAZ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 • EMİNE YILDIZ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • FAHRİYE ÇAYLAN EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • FİLİZ GÜNEŞ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • HİLALÖZDEMİR REHBER ÖĞRETMEN
 • HÜLYA ÇAĞLAYAN KİMYA ÖĞRETMENİ
 • MEHMET ALİ SAVAŞ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • SÜHEYLA EMEKLİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
 • SULTAN YÜKSEL MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • TUĞÇE ÇAĞLAYAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • DUYGU OVACIK MEMUR