Kadromuz

 • MEHMET TEVFİK ERDEM OKUL MÜDÜRÜ
 • AÇELYA GÖKÇELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
 • İBRAHİM AKSOY MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • İLKAY YEĞENOĞLU MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • İSMAİL AYDIN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
 • ÖZLEM KÜNDÜN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • ÇİLEM YILDIZHAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • CİHAN ÇETİNER MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • ELİFE TOK KİMYA ÖĞRETMENİ
 • EMİNE BÜYÜKBOZAT MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • EMRAH AKAR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • FETHİYE KONUŞ TARİH ÖĞRETMENİ
 • GÜLŞEN FIRAT COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 • GÜLCAN SOLAK SARICA MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • GÖKÇEN ÜNSAL MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • HASAN YAZAN FİZİK ÖĞRETMENİ
 • HATİCE SÜLECİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
 • MERVE YEĞENOĞLU MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • MERYEM CEYHANLI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • NURSEL İNANMIŞ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • RÜMEYSA KARAYEL MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • SONAY KAYHAN REHBER ÖĞRETMENİ
 • YAĞMUR HİLAL BİLGİÇ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • ÇİĞDEM TEKİN MEMUR
 • EMEL CANDAN MEMUR(ÖĞRENCİ İŞLERİ)
 • ELİFE MALAK HİZMETLİ PERSONEL
 • FATMA AYDOĞDU HİZMETLİ PERSONEL
 • FATMA BAHADIR HİZMETLİ PERSONEL
 • MEHMET CAYMAZ HİZMETLİ PERSONEL
 • NİHAT KARA HİZMETLİ PERSONEL