Kadromuz

 • ÜNAL AZERHAN MÜDÜR
 • ADİL UZUN MÜDÜR YARDIMCISI
 • ALİ KURT BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • İBRAHİM İLKAN AKBAŞ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • BEGÜM ONAT EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • CANSU AKAR MESLEK DERS. ÖĞR
 • CELAL ATASOY DİN KÜLT. ÖĞR.
 • FURKAN POLAT MESLEK DERS. ÖĞR
 • GÜLAY UÇMA EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • GÜLSAH DURGUN MESLEK DERS. ÖĞR
 • HASAN AKSOY FİZİK ÖĞRETMENİ
 • MİHRACE FİLİZ KİMYA ÖĞRETMENİ
 • MEHMET DİNÇER COĞRAFYA ÖĞR.
 • MERVE CANBULAT MESLEK DERS. ÖĞR.
 • RUKİYE AKAGÜNDÜZ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 • SEHER SAPANCI MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • SELİM ÖNCEL EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • SELEN AKDOGAN MESLEK DERS. ÖĞR
 • SENA FINDIK REHBERLİK ÖĞRETMENİ
 • SERKAN OKAY EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • SERPİL ÖZCAN FELSEFE ÖĞRETMENİ
 • SEYDA ÇİNELİ MÜZÜK ÖĞRETMENİ
 • HASAN KUTBAY MEMUR
 • İLYAS GÖK YAR. HİZ
 • ELİF AYDOĞDU YAR. HİZ
 • ERDAL BOZKURT YAR. HİZ
 • FADEN BOZKURT YAR. HİZ
 • MEHMET ÇANKAYA YAR. HİZ