Kadromuz

 • Şükrü TOKTAŞ Kurucu Müdür
 • AHMET DÖNDER TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • ALİ SİNAN BEKTAŞ REHBER ÖĞRETMEN
 • AYŞE NİDA EKŞİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 • ÖMER İNCE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • BURAK TÜMBAŞ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
 • EMİN ŞENEL TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞR
 • EMİNE DEMİR MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • EVİN ÇELİK MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • FATMA OĞUZ ANESTEZİ ÖĞRETMENİ
 • FİTNAT SOYPAK MESLEK DERSLERİ ÖĞR
 • GÖKHAN ÖZTAŞ TARİH ÖĞRETMENİ
 • HACI İDİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
 • HAVVA ŞAHİN MESLEK DERSLERİ ÖĞR
 • MEHMET ALPASLAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • MUSTAFA YILMAZ MESLEK DERSLERİ ÖĞRTRETMENİ
 • NAZAN ALBAYRAM KİMYA ÖĞRETMENİ
 • RESUL ÖĞÜT BEDEN EĞİTİMİ ÖĞR
 • SARA GÖGEBAKAN COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 • SİBEL AÇIKYOL MESLEK DERSLERİ ÖĞR
 • SEDA UMMAZ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • ZEYNEP GEMİCİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • AHMET KIRIMOĞLU OKUL MEMURU
 • SEDA KERSE OKUL MEMURU
 • SONGÜL KESTANE OKUL MEMURU
 • RÜSTEM ULUÇAY HİZMETLİ
 • ZEYNEP ÖZDEMİR HİZMETLİ