Kadromuz

 • KURBAN YAVUZ OKUL MÜDÜRÜ
 • PERVİN KATİP MÜDÜR YARDIMCISI
 • TURGUT ŞAHİN MÜDÜR YARDIMCISI
 • ASLI ÖNDER ÖKTEM MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • AYŞEGÜL ÜZEN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • İLKNUR YALÇIN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • BİRSEN ÇAKIR TARİH ÖĞRETMENİ
 • BÜŞRA NİSGAVRİOĞLU MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • BETÜL DURMAZ FELSEFE ÖĞRETMENİ
 • FERAMUZ ÇELİK FİZİK DERSİ
 • GAMZE UYSAL MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • GÜLTEN MEMİŞ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • HAYRİYE ELİF KASAPOĞLU TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
 • KADRİ DESOVA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 • MÜZAFFER ÇETİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
 • SEVGİ DURĞUT MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • SIDDIK ERGÜDER DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
 • ZEHRA BAŞHAN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 • İLKER BARLAS GÖKER MEMUR
 • AYSUN ÇETİN YARDIMCI PERSONEL
 • ŞADUMAN TERZİ YARDIMCI PERSONEL
 • DERYA AY YARDIMCI PERSONEL
 • IŞIL ERDEM YARDIMCI PERSONEL
 • NEJLA AYDIN AŞÇI